implantaten

 

 

Wat is een implantaat?

 

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag.
Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

 

Een wortel met kies

 

 

 

 

Een implantaat met kroon

 

Wanneer worden implantaten toegepast?

Eén tand is vervangen door een implantaat en een kroon

Drie kiezen zijn vervangen door twee implantaten voorzien van een brug

 

Eén brug op zes implantaten

 

Twee met elkaar verbonden implantaten dienen als verankering voor de overkappingsprothes.

 

 

  • Bij het ontbreken van één tand of kies. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon keramiek.
  • Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen. De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.
  • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.

 

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:
U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
Uw kaakbot moet gezond zijn.
Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.
De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is.
NB. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door de tandarts zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De tandarts of kaakchirurg geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. De tandarts besteedt bij de controle aandacht aan:
De gezondheid van uw tandvlees.
De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten.
Slijtage van de kroon, brug of prothese.
Kosten van implantaten

 

Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts of kaakchirurg naar een offerte en bespreek die altijd met uw verzekeraar.