Foto’s praktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Behandelkamer 4

 

OPT, CBCT.

 

    
 

                                                                                 

      

 

 

                                             

 Afstudeergroep Masterclass implantologie aan de ACTA Amsterdam 2014

 

Informatie over tandarts Asil Alsalem

De middelbare school heb ik afgerond in Hengelo en Enschede in 4 jaar (MAVO- Top HAVO-Top VWO). In 2005 heb ik de opleiding tandheelkunde afgerond aan de ACTA Amsterdam. na 2 jaar in verschillende praktijken te hebben gewerkt, heb ik in 2007 de praktijk in Borne overgenomen. Met liefde en passie voor dit vak heb ik mijn werkzaamheden uitgebreid en een 2e vestiging geopend in Hengelo aan de Dennenbosweg 9. Ik volg graag bijscholing om mijn kennis uit te breiden.

Hieronder de gevolgde bijscholing om op hoog niveau te blijven

 

 

 • 2020  De endodontische behandeling. Andreas Braun. TSP Hengelo.
 • 2019-2021 Masterclass Leergang Endodontologie. ACTA Amsterdam
 • 2018 Opleiding Esthetische Tandheelkunde 2018-2019. Blaricum
 • 2018  De totale endodontische behandeling. 2-daagse cursus. De Lutte.
 • 2018 Mondfotografie
 • 2018 Herhalingscursus Reanimatie en AEAD gebruik
 • 2018 Kadavercursus hands-on; pre-implantologische chirurgie, Erasmus MC,Rotterdam, prof.dr. Ali Rahmaseb, prof.dr. E. Wolvius, dr. S.A Zijdeveld.
 • 2017 Lezing digitale technologie door Wiebe Derkson. Almelo
 • CBCT applicatiecursus voor tandartsen,orthdontisten en mka-specialisten, niveau 4A/M.2017
 • Masterclass parodontale en peri-implantaire plastische en reconstructieve chirurgie. 2017
 • implantologie het vervolg. Voorkomen en behandelen van complicaties bij implantaten. NVOI 2016
 • De apexresectie. Microsocopische technieken. Michiel de Cleen. 2016
 • Het fundament. Implantologie NVOI 2016
 • Botvervangers en membranen bij implantaat behandeling.Straumann,  2016.
 • Masterclass Microvision and preparation for Veneers. Scheveningen، CIDE, Nazairy Mykhaylok. 2016.
 • Parodontale chirurgie in de algemene praktijk, ACTA 2016.
 • MKA chirurgie Cursus, Isala. Zwolle, 2016.
 • Quality practice ACTA, orale implantologie een oplossing voor elk diasteem?kennistoets 2016.
 • Quality Practice ACTA, partiele indirecte restauraties, kennistoets 2016.
 • workshop prothethiek afdrukken op implantaten.Straumann 2015
 • Dutch iti anual section Meeting. Straumann 2015
 • Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk, ACTA,VUMC 2015
 • Iti avond, De laterale bovenkaak.implantologie, Straumann,Houten  2015
 • frontreconstructie in de esthetische zone , een blijvende uitdaging, Straumann 2015
 • Chirurgie in de algemene praktijk, 04-12-2014, Amsterdam
 • Update chirurgie 24-11-2014, Enschede
 • Implantologie Het overzicht, NVOI, Utrecht.2014
 • Masterclass  Orale Implantologie op ACTA, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam Succesvol afgerond, hieronder de onderwerpen die behandeld zijn in 2013-2014:
 • Implanteren in de edentate onderkaak I, chirurgische aspecten  met D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Implanteren in de edentate onderkaak II, mesostructuur /prothetiek met Prof. dr. R. van Waas.
 • Soft tissue incisies, D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Nervus letsel en bisfosfanaten, D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Microchirurgie. Handson training hechten, locatie vrije Universiteit Amsterdam, P.V.Elsas
 • Medische anamnese / Anti-coagulentia met Dr. D. van Diermen.
 • Sinuslift, korte implantaten, kleine botopbouwen D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Microbiologie /osseointegratie, Prof. Dr. V.Everts
 • Implanteren in de ( pre) molarenstreek
 • Complicaties in de implantologie, Nervusletsel met D.R. Rijkens en F.S. Andriessen.
 • Evidence based Dentistry bij Dr. A. van Wijk.
 • Esthetische analyse, P.V.Elsas
 • Microchirurgie, Hands-on training hechten met P. van Elsas.
 • Prothethiek kroon en brugwerk, verschroeven/zirconia, D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Botopbouw + Guided bone regeneration met J. Cossé
 • Peri-implantitis, G van der Avoort, J van der Horst.
 • Demonstratie voorbereiding behandelruimte/praktijk hygiëne, D.de Kamp
 • Rontgendiagnostiek/OPT/CBCT, Dr. H. Bassam
 • Sinusbodemelevatie
 • Prothetische valkuilen, R. van der Reijden
 • Endo, gevaar van peri-apicale ontstekingen bij implantologie met Andreas Braun.
 • Kadavercursus “Toegepaste hoofd-hals anatomie in de implantologie” met Langenbach, AMC
 • Rol van de kaakchirurg,Extreem geresorbeerde processus met Prof. dr. A. De lange.
 • Handson training Zimmer, Peter van der Schor.
 • Implanteren en parodontitis met Prof. dr. B. Loos.
 • Bindweefselgraft, tunneltechnieken/esthetische zone met H. Kuit.
 • Gemutileerde dentitie, principes verkorte tandboog, Prof.dr. R van Waas
 • Adhesiefbrug, alternatief voor implantaat met Dr. A. van Dalen.
 • Guided Surgery met Dr. W. Kalk.
 • Orthodontische oplossingen , troubleshooting, Steesling, E.Blom
 • Symposium parodontologie en implantologie onlosmakelijk verbonden 2013, Enschede
 • ACTA Quality Practice, Kennistoets Parodontologie Update
 • ACTA Quality Practice, Kennistoets Esthetiek
 • ACTA Quality Practice, kennistoets Endodontologie
 • Digitale kennistoets Gnathologie
 • Digitale kennistoets Endodontologie
 • Digitale kennistoets Kindertandheelkunde
 • Digitale kennistoets infectiepreventie
 • Gevreesd, niet gevreesd lezing 2013 , Dr. S Smeekens,te Enschede
 • Acute medische situaties in de tandartspraktijk Amsterdam
 • MRA cursus te Enschede,
 • Herhaling cursus reanimatie en gebruik AED te Hengelo 2013 en 2014
 • congres esthetiek, Apeldoorn
 • Reanimatie van volwassenen en gebruik AED, Amsterdam
 • Studiedag Medicatie en Tandheelkundige ingrepen,door  prof.dr.L.Abraham Inpijn, Amsterdam
 • Modern kroon enbrugwerk, Hoytema stichting, te Enschede
 • Refreshment Themadag ACTA-Quality Practice, Amsterdam

In november 2007 heeft mevrouw Asil Alsalem de praktijk in Borne overgenomen. In 2008 zijn wij verhuisd naar onze nieuwe locatie op de Dorsmolen 18 te Borne en is de praktijk helemaal nieuw ingericht.

De praktijk in Borne is modern ingericht en voorzien van de modernste apparatuur. De praktijk heeft twee behandelkamers en een wachtkamer met vrolijke kleuren. Ook hangt er een televisie op het plafond in de behandelkamer zodat de patiënt afgeleid kan worden en voor kinderen is het ideaal. In oktober 2015 is het patiëntenbestand overgedragen naar collega Stefan Altenhof.

Begin januari 2012 heeft mevrouw Asil Alsalem de 2e vestiging geopend in Hengelo aan de Dennenbosweg 9. Deze locatie is tevens heel modern ingericht en voorzien van de nieuwste tandheelkundige apparatuur. Ook is er een modern röntgenapparaat om een kaakoverzichtsfoto te laten maken en in een vroeg stadium diverse afwijkingen te kunnen ontdekken en tevens de verstandskiezen te kunnen zien, wat ook belangrijk is voor verwijzingen naar bijvoorbeeld een kaakchirurg.

De patiënt staat centraal in onze praktijk. Er wordt altijd goed overlegd met de patiënt wat er gaat gebeuren. Kinderen krijgen natuurlijk extra aandacht, er wordt ruim tijd ingepland voor de behandeling zodat het kind zich ook op z’n gemak voelt. De televisie op het plafond helpt ook voor afleiding en een goede assistente kunt u niet missen. De Beste kwaliteit leveren is natuurlijk onze taak, daarbij hoort de kwaliteit van ons werk , de kwaliteit van de materialen die wij gebruiken en de samenwerking met de tandtechnische laboratoria die jaren ervaring hebben in dit vak en meegaan met de moderne technologie erbij.

Tandarts Asil Alsalem doet veel aan cosmetische behandelingen zoals facings van composiet en van keramiek. Tevens heeft mevrouw Alsalem de Masterclass orale implantologie aan de ACTA Amsterdam Succesvol afgerond in 2014. Vanaf nu kunt u ook voor de implantaten bij ons geholpen worden.

In 2014 heeft mevrouw Alsalem de Masterclass orale implantologie aan de ACTA Amsterdam Succesvol afgerond. Vanaf nu kunt u ook voor de implantaten bij ons geholpen worden.