Huisregels

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
 • Wijziging in verzekering,  adres (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik graag op tijd doorgeven;
 • Wij vragen u een medische anamneselijst in te vullen. De informatie wordt zorgvuldig en discreet in behandeling genomen om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren;
 • Je bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een halfjaarlijkse controle;
 • Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden. U kunt ook een tandenborstel vragen en de tanden op de praktijk poetsen. Graag dan wel 5 min voorafgaand aan de afspraak aanwezig  zijn;
 • De praktijk is op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 074-34 92 577 van 08.30 uur tot 12.00 en  van 13.15-15.00 uur.  Voor pijnklachten buiten de openingstijden en op feestdagen kunt u bellen naar Tandartsenpost Hengelo 074-303 29 13 of naar 0900 1515;
 •  Wij mailen 1 week van te voren een afspraak bevestiging  naar onze patiënten. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Wij adviseren dan ook om uw eigen afspraak zelf te noteren.
 • Indien u een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij kosten in rekening, deze kosten bedragen minimaal €30 euro per 5 minuten. De kosten hangen ook af van de geplande behandeling. Indien u een afspraak maandag heeft dient u deze uiterlijk op vrijdag voor 12.00 uur te annuleren per mail. E-mails in het weekend worden niet in behandeling genomen voor de afspraak wijziging op Maandag.
 • indien u  3 keer binnen 1 jaar niet verschijnt op uw afspraken , wordt u verzocht een nieuwe tandarts te zoeken.
 • Wij houden zoveel mogelijk rekening met het tijdstip en dag waarop u de controle afspraak heeft. Geeft u alstublieft aan ons uw voorkeuren door;
 • Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn;
 • Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
 • Bij voorgestelde behandelingen boven de € 250,- ontvang je vooraf een begroting; deze dient u te ondertekenen. U ontvangt een exemplaar en wij houden een exemplaar in onze administratie;
 • Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Infomedics overgedragen. Zij sturen u de nota. Indien u vragen hebt over nota’s kunt u contact opnemen met Infomedics;
 • Patiënten die de betalingen niet op tijd nakomen en al incassokosten krijgen van Infomedics, dienen in het vervolg de rekeningen contant te betalen. Bij herhaaldelijk niet tijdig betalen of niet betalen van de rekeningen, zijn wij genoodzaakt u uit te schrijven;
  Het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren als het niet dringend is om rust te geven aan sfeer zowel in de behandelkamer als in de wachtkamer;
  Indien u geen tandartsverzekering heeft afgesloten vragen wij u om contant of per pin te betalen. U ontvangt na afloop een betalingsbewijs.
 • indien u bepaalde behandelingen of röntgenfoto’s niet wenst uit te voeren, vragen wij u om dit met uw handtekening te bevestigen door middel van een formulier;
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg;
 • Waak over uw eigendommen.  Tandartspraktijk Hengelo is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.